مقالات آموزشی

مقایسه توان استندبای ، پرایم و کانتینیوس

مقایسه توان استندبای ، پرایم و کانتینیوس

مقایسه توان استندبای، پرایم و کانتینیوس

در این مقاله قصد داریم تا شما را با مفاهیم مختلف توان آشنا کنیم و بدانیم توان استندبای (Standby power) چیست؟ تفاوت آن را با توان پرایم (Prime power) بررسی می‌کنیم. می‌فهمیم که چه زمانی می‌بایست از توان کانتینیوس (Continuous power) بهره برد. و در آخر نیز با نمودارهایی سعی می‌کنیم تا فهم مطلب برایتان آسان شود.

توان استندبای (Standby Power)

اندازه ی توان استندبای جهت استفاده دیزل ژنراتور یا ژنراتور گازسوزی است که بصورت اضطراری در مدار قرار داشته باشد و هیچ گونه اضافه بار (Over Load) در طول کارکرد آن رخ ندهد. این توان بیشتر در جاهایی به کار می‌رود که برق قابل اطمینان دارند و فقط در هنگام قطعی برق به دستگاه احتیاج پیدا خواهند کرد.

به عبارت دقیق‌تر چنانچه دیزل ژنراتور شما در سال کمتر از ۲۰۰ ساعت با حداکثر ضریب توان ۰.۸ قرار است استفاده کنید به شما پیشنهاد می‌کنیم که در انتخاب دیزل ژنراتور مناسب توان استندبای را مد نظر قرار دهید و تنها به این نکته توجه داشته باشید که در سال بیش از ۲۵ ساعت با توان حداکثر استندبای آن کار نکنید تا آسیبی به دستگاه شما نرسد.

توجه:

اگر بر اساس توان استندبای دیزل ژنراتور خود را انتخاب کردید هرگز دستگاه را در حالت اضافه بار (Over Load) قرار ندهید چرا که ممکن است آسیب جدی به دستگاه وارد شود.

توان پرایم (Prime Power)

چنانچه قرار است دیزل ژنراتور شما در یکی از دو حالت زیر قرار داشته باشد می‌توانید از این توان استفاده کنید.

  1.  زمان نامحدود کارکرد دستگاه چنان چه دستگاه شما به میزان نامحدود در سال قرار است به کار گرفته شود و همچنین بار شما متغیر ست و توان ثابتی از دستگاه نمیکشید می‌توانید با توجه به این توان خرید فرمایید.
    با این شرط که میانگین توان استفاده شده در ۲۵۰ ساعت از هر دوره کارکرد دستگاه نمی‌بایست بیشتر از ۷۰ درصد توان پرایم باشد و همچنین مجموع ساعاتی که با حداکثر توان پرایم از دیزل ژنراتور بهره میبرید نباید از ۵۰۰ درصد در سال تجاوز کند.
    همچنین شما می‌توانید تا ده درصد اضافه بار (Over Load) داشته باشید به شرطی که به ازای هر ۱۲ ساعت کارکرد تنها یک ساعت اضافه بار وجود داشته باشد و همچنین در یک سال بیش از ۲۵ ساعت در حالت اضافه بار قرار نگیرید.
  2.  زمان محدود کار دستگاه
    چنانچه دستگاه شما به میزان زمان محدودی کمتر از ۷۵۰ ساعت در سال زیر بار ثابت قرار گیرد و مطمئن باشید که هیچگونه اضافه باری به دستگاه وارد نمی‌شود ما به شما پیشنهاد می‌کنیم به جای توان استندبای بر اساس توان پرایم خرید فرمایید.

توجه:

در سال کمتر از ۲۵۰ ساعت کار را با استندبای و بیش از ۷۵۰ ساعت کار را با توان کانتینیوس دستگاه می‌بایست تأمین کرد.

توان کانتینیوس (Continuous Power)

چنانچه در سال بیش از ۷۵۰ ساعت از دیزل ژنراتورتان استفاده می‌کنید قطعاً باید این توان را مد نظر قرار دهید و توجه داشته باشید به هیچ وجه اضافه بار رخ ندهد چرا که آسیب جدی به دستگاه وارد خواهد شد.

مقایسه توان استندبای، پرایم و کانتینیوس

 

دیدگاهتان را بنویسید