درباره دیزل ژنراتور ها

دیزل ژنراتور چیست؟

دیزل ژنراتور چیست؟

دیزل ژنراتور چیست؟

به بیان ساده دیزل ژنراتور یک نیروگاه کوچک تولید برق است، که معمولاً در زمان اضطراری که به هر دلیل برق اصلی قطع می‌شود وظیفه تولید انرژی الکتریکی [1] را بر عهده می‌گیرد، این مولد برق مقیاس کوچک، شامل یک موتور دیزلی است که با سوخت گازوئیل کار می‌کند به همراه یک ژنراتور الکتریکی یا آلترناتور که وظیفه تبدیل انرژی مکانیکی حاصل از موتور را به برق بر عهده دارد.

دیزل ژنراتورهای جدید برای کنترل هر چه بهتر وضعیت موتور و ژنراتور و تولید یکنواخت الکتریسیته مجهز به کنترلرهای هوشمندی هستند که به آنها کمک می‌کند تا ضمن کنترل تمامی قسمت‌های موتور و ژنراتور، مدیریت خودکار روشن و خاموش شدن و در مدار قرار دادن دستگاه دیزل ژنراتور را برعهده بگیرد، و برای راه اندازی و کنترل آن دیگر نیاز به حضور نیروی انسانی نباشد.


[1]

از ویکی پدیا

انرژی الکتریکی

انرژی الکتریکی، یکی از گونه‌های انرژی است و به انرژی حاصل از انرژی پتانسیل الکتریکی گفته می‌شود. در یک مدار الکتریکی، این انرژی با جریان الکتریکی و پتانسیل الکتریکی مربوط است. انرژی الکتریکی می‌تواند در فرایندهایی مانند تولید نور یا گرما به دیگر صورت‌های انرژی تبدیل می شود و اساس کار آن مکانیکی است.

فرایند تولید انرژی الکتریکی از سایر صورت‌های انرژی، تولید الکتریسیته نام دارد. مایکل فارادی، سازوکار پایه‌ای این فرایند را در آغاز قرن نوزدهم میلادی کشف کرد.

انرژی الکتریکی انرژی حاصل از انرژی پتانسیل الکتریکی یا انرژی جنبشی است. انرژی الکتریکی، به انرژی ای گفته می‌شود که از انرژی پتانسیل الکتریکی تبدیل شده‌است. این انرژی با ترکیبی از جریان الکتریکی و پتانسیل الکتریکی که توسط یک مدار الکتریکی تحویل داده می‌شود (به عنوان مثال، توسط یک منبع انرژی الکتریکی تهیه می‌شود) تأمین می‌شود. در این نقطه که این انرژی پتانسیل الکتریکی به نوع دیگری از انرژی تبدیل شده‌است، انرژی پتانسیل الکتریکی متوقف می‌شود؛ بنابراین، تمام انرژی الکتریکی قبل از تحویل به مصرف نهایی، انرژی پتانسیل است. پس از تبدیل شدن از انرژی پتانسیل، انرژی الکتریکی را همیشه می‌توان نوع دیگری از انرژی (گرما، نور، حرکت و غیره) نامید.

دیدگاهتان را بنویسید