سیستم استارت الکتریکی

سیستم‌های استارت الکتریکی

سیستم‌های استارت الکتریکی بطور کلی در تمام دیزل ژنراتور ها استفاده می‌شوند. منبع تغذیه سیستم‌های استارت الکتریکی یک باتری ۱۲ یا ۲۴ ولت DC است. سیستم استارت از استارتر، باتری و کنترل پنل تشکیل شده است. ممکن است موتورهای بزرگ مجهز به 2 استارتر باشد. ولتاژ استارتر مطابق با سایز موتور تعیین می‌شود.

۲۴ ولت DC برای موتورهای بزرگتر جهت کاهش جریان استارتر و در نتیجه کاهش سایز کابل استفاده می‌شود. کنترل استارت از طریق یک سلنوئید میسر می‌گردد که توسط سیستم کنترل دیزل ژنراتور کنترل می‌شود.