سیستم روغن کاری

سیستم روغن کاری

سیستم روغن کاری و روان‌کاری موتور دیزل یکی از مهم‌ترین عناصر موتور است. چکاپ و نگهداری صحیح موتور (شامل: رعایت دوره‌های تعویض روغن، دوره‌های تعویض فیلتر) توجه در انتخاب نوع روغن طول عمر موتور را افزایش می‌دهد.