واحد مهندسی پروژه ها

واحد مهندسی فروش و پروژه ها در دیزل ژنراتور تصاکو از اولین واحدهای تاسیس شده در TSACO می باشد که طی سال های گذشته خدمات شایانی را به صنعت کشور ارائه نموده و تجربیات گران بهایی نیز در این راه کسب کرده است. با دستیابی این واحد به اطلاعات فنی و مهندسی کمپانی های پیشرو و انتقال تجربیات فنی کمپانی AKSA در ابر پروژه ها ، روند پیشرفت این واحد شتاب فزاینده ای گرفت و توانست با بومی سازی و جمع آوری اسناد فنی به یک مجموعه توانمند در ارائه کامل خدمات فنی - مهندسی، طراحی، مشاوره و اجراء کلیه پروژه های تخصصی برق اضطراری تبدیل گردد. 

این توانمندی برای ورود به پروژه های بزرگ کشور و وندور لیست های معتبر مانند: لیست بلند نفت، وزارت بهداشت، وزارت راه و مسکن و شهرسازی، مپنا و . . . تبدیل به بازوی قدرتمندی گردید تا با تأمین کلیه نیازمندی های فنی و مهندسی پروژه ها، کارفرمایان را از وابستگی به منابع خارجی و متعدد بی نیاز گرداند.

از خروجی های موفق این واحد که در راستای هدف ارتقاء سطح دانش کل جامعه مهندسی کشور انجام شده است می توان به تهیه و انتشار مقالات مهندسی متعدد و چاپ کتاب "راهنمای جامع حمل، جابجایی، نصب و راه اندازی دیزل ژنراتور ها" به زبان فارسی برای سهولت استفاده تمامی مهندسین عزیز کشور و اخذ مجوز واحد فنی - مهندسی از وزارت صنعت معدن تجارت تهران، اشاره نمود.