سیستم خنک کاری

سیستم خنک کاری

سیستم خنک کاری در موتورهای آب خنک بدین شکل است که یک پمپ موتور دار، مایع خنک کننده را از طریق مجرای آب به سر سیلندر و بلوک سیلندر منتقل می‌کند. موتورها دارای سیستم خنک کاری مخصوص به شرح ذیل می‌باشند:

  • Not After cooled
  • Jacket Water After cooling (JWAC)
  • Air o Air After cooling (ATA یا CAC)
  • one pump two loop (1P2L)
  • two pump two loop (2P2L)

برخی سیستم‌های خنک کاری به شرح ذیل می باشد:

  • رادیاتور نصب شده روی موتور
  • رادیاتور مجزا (remote radiator)
  • مبدل حرارتی (exchanger)