سیستم خنک کاری

پاکسازی آب دیزل ژنراتور

پاکسازی آب دیزل ژنراتور

پاکسازی آب

آب رادیاتور دیزل ژنراتور

سیستم خنک کاری موتور ممکن است دچار زنگ زدگی، خوردگی و کاویتاسیون شود. برای به حداقل رساندن شدت این آسیب‌ها، می‌توان یک مکمل ضد خورندگی اضافه کرد تا بطور کامل آب خنک کن را تمیز و زلال کند. برای جلوگیری از یخ زدگی آب خنک کن در هوای سرد، محلول ضد یخ مورد نیاز است.

مایع خنک کن موتور

آب خنک کن باید تمیز و عاری از هر نوع مواد شیمیایی خورنده از قبیل کلریدها، سولفات‌ها و اسیدها باشد و با میزان pH در دامنه ۵.۸ الی ۵.۱۰، اندکی قلیایی نگه داشته شود. بطور کلی، هر آبی که برای آشامیدن مناسب باشد می‌تواند با پاک سازی به شرح زیر بکار رود.

حفاظت در برابر پوسیدگی

به منظور جلوگیری از جرم گرفتگی، زنگ زدگی و پوسیدگی و خوردگی کلی، افزودن مکمل به خنک کن (کامینز DCA4 یا معادل) مورد نیاز است. استفاده از ضدیخ نیز توصیه می‌گردد زیرا غلظت DCA4 وابسته به وجود ضدیخ می‌باشد. ضدیخ با DCA4 واکنش می‌دهد تا باعث افزایش حفاظت در برابر پوسیدگی و کاویتاسیون گردد.

حجم مایع خنک کن (لیتر)واحدهالیتر
۱۹-۲۸۱۰۰.۱
۲۹-۴۳۱۵۴.۱
۴۴-۵۸۲۰۹.۱
۵۹-۷۷۲۵۴.۲
۷۸-۱۱۵۴۰۸.۳
۱۱۶-۱۹۱۶۰۷.۵
۱۹۲-۲۸۵۹۰۵.۸
۲۸۶-۳۰۰۱۲۰۴.۱۱

اقداماتی برای پاک سازی مایع خنک کن

  1. مقدار معینی آب را به محفظه‌ی اختلاط اضافه و در میزان مشخصی DCA که در جدول ۶/۳ ذکر شد حل کنید. میزان DCA به مقدار ۴ درصد از ظرفیت کل مایع خنک کن می‌باشد.
  2. مقدار معینی ضد یخ را به آب اضافه و به خوبی مخلوط کنید.
  3. سیستم خنک کاری را با مایع خنک کن شارژ کنید.

حفاظت در آب و هوای سرد

جاییکه احتمال یخ زدگی باشد، باید به مایع خنک کن ضدیخ اضافه شود تا از آسیب دیدگی موتور به دلیل یخ زدگی مایع خنک کن جلوگیری شود.

از آنجاییکه غلظت DCA4 وابسته به وجود ضدیخ می‌باشد، ترکیب ۵۰% آب ۵۰% ضدیخ توصیه می‌شود. اگر به مایع خنک کن ضدیخ اضافه نشده، غلظت DCA4 باید افزایش یابد. در این حالت ضدیخی با سیلیکات پایین توصیه می‌شود.

*به جدول ۶/۴ مشخصات مخلوط ضدیخ و آب مراجعه نمایید.