سیستم سوخت

سیستم سوخت دیزل ژنراتور

بسته به طراحی اتاق دیزل ژنراتور‌های متفاوت مانند کامینز، پرکینز، ولوو و… سوخت رسانی به موتور می‌تواند به یکی از سه روش ذیل صورت پذیرد:

  1. مستقیماً از مخزن سوخت نصب شده در زیر شاسی دیزل ژنراتور
  2. از طریق یک مخزن روزانه میانی که در داخل اتاق ژنراتور یا کانوپی دستگاه قرار گرفته باشد و بطور خودکار و مداوم، به وسیله مخزن ذخیره اصلی شارژ شود.
  3. مستقیماً از مخزن ذخیره اصلی به شرط اینکه ارتباط خروجی از این مخزن حداقل ۵۰۰ میلیمتر بالاتر از سطح فونداسیون که روی آن دیزل ژنراتور مستقر شده است، قرار داشته باشد.

بسیار مهم است که سوخت خریداری شده برای استفاده در هر نوع موتور، تا حد امکان تمیز و بدون آب باشد. آلودگی‌های موجود در سوخت باعث گرفتگی خروجی انژکتور ها و ایجاد آسیب در قطعات حساس و دقیق سیستم سوخت رسانی خواهد شد. وجود آب در سوخت، باعث تسریع در فرسایش این قطعات خواهد شد.