سیستم روغن کاری

ژنراتور کامینز و روغن موتور مناسب آن

ژنراتور کامینز و روغن موتور مناسب آن

روغن موتور مناسب برای ژنراتور کامینز

ژنراتور کامینز استفاده از روغن با گرید 15W-40W SAE و زمان کارکرد بالا را برای موتورهای دیزل خود توصیه می‌کند، ویسکوزیته روغن در دماهای محیطی بالای ۱۵- درجه سانتیگراد می‌بایست 15W-40W باشد.

حداقل میزان کیفیت API روغن برای استفاده، CH/CI-4، می‌باشد، CH یا CI-4 می‌تواند در مناطقی که روغن CF4 در دسترس نیست استفاده شود اما فاصله زمانی تعویض روغن می‌بایست کاهش یابد. دسته‌های دیگر API شامل CA, CB, CC, CD, CE, CG4 توصیه نمی‌شوند، لطفاً استفاده نفرمائید.

دیدگاهتان را بنویسید