نرم افزار های محاسبه

تبدیل آنلاین کاوآ به کیلووات (کیلوولت آمپر به کیلووات)

تبدیل کاوآ به کیلووات

تبدیل آنلاین کاوآ به کیلووات (کیلوولت آمپر به کیلووات)

جدول محاسبه تبدیل کاوآ به کیلووات

برای استفاده از نرم افزار های محاسبه آنلاین و تبدیل کاوآ به کیلووات | تبدیل کیلووات به کاوآ | تبدیل کیلو وات به اسب بخار | تبدیل اسب بخار به کیلووات بصورت رایگان همین الان کلیک کنید.

KVA PF = KW
1.0
0.8

0

برای خرید و استعلام قیمت دیزل ژنراتور اورجینال از نمایندگی بهترین برندها در ایران کلیک کنید.

 

تبدیل کاوآ به کیلووات (کیلوولت آمپر به کیلووات) چگونه است؟

کیلووات و کیلو ولت آمپر هر دو معیار قدرت بوده، اما کمی متفاوت هستند. کیلووات (kW) توان واقعی را در یک مدار الکتریکی اندازه‌ گیری می‌کند، در حالی که کیلوولت آمپر (kVA) توان ظاهری را اندازه‌ گیری می‌کند. در ادامه این مقاله چند روش مختلف تبدیل کیلوولت به کیلو وات را به شما ارائه خواهیم داد.

منظور از آمپر چیست؟

این مهم است که بتوان مقدار جریانی را که در مدار جریان می‌یابد محاسبه کرد، زیرا باعث می‌شود عملکرد مدار تعریف شود و مدار طبق نیاز عمل کند. برای رسیدن به این هدف، داشتن واحد آمپر ضروری است.

برای خرید دیزل ژنراتور روی لینک کلیک کنید. 

برای مشاهده تبدیل کیلووات به کاوآ روی لینک کلیک کنید. 

منظور از کیلووات چیست؟

کیلووات به عنوان توان واقعی یا توان کاری شناخته می‌شود. کیلووات مقدار توانی است که به یک خروجی مفید تبدیل می‌شود. قدرت می‌تواند معیاری باشد برای اینکه یک چیز با چه سرعتی در حال تولید یا تولید انرژی است. از بسیاری جهات، کار کردن با مقادیر متوسط KW آسان‌تر است.

در تجهیزات الکتریکی با ویژگی القایی، مانند ژنراتور یا ترانسفورماتور، توان واقعی و توان ظاهری اغلب برابر نیستند.

ضریب توان واقعی

توان واقعی مقدار توانی است که کار واقعی را در مدار انجام می‌دهد و همیشه یکسان یا کمتر از توان ظاهری است. قدرت ظاهری با مقدار ولتاژ و جریانی که باید به دستگاه منتقل شود تعیین می‌شود. برای بارهای راکتیو (القایی یا خازنی)، انرژی الکتریکی در دستگاه ذخیره می‌شود و برخلاف انجام کار واقعی، به منبع تغذیه بازگردانده خواهد شد. این پدیده توان راکتیو نامیده می‌شود و با واحد کیلوولت آمپر راکتیو (kVAR) اندازه گیری خواهد شد.

بنابراین، معمولاً سعی می‌کنیم توان واقعی را به حداکثر برسانیم و توان راکتیو را به حداقل برسانیم. نسبت توان واقعی به توان ظاهری ضریب توان (PF) نامیده می‌شود و بین 0 و 1 است، که در آن 1 یک بار مقاومتی خالص است و هر دو بار القایی و خازنی PF کمتر از 1 دارند.

محاسبه کیلوولت به کیلووات

برای محاسبه از کیلووات به کیلوولت آمپر با در نظر گرفتن همه این موارد، به یک فرمول ساده نیاز دارید. توان واقعی P بر حسب وات (W) برابر است با 1000 برابر توان ظاهری S در کیلوولت آمپر (kVA)، برابر ضریب توان PF می‌باشد. شما نمی‌توانید آمپر را به کیلووات تبدیل کنید، زیرا واحدهای کیلووات و آمپر مقدار یکسانی را اندازه‌ گیری نمی‌کنند، اما چند فرمول برای این کار وجود دارد که ما در ادامه به آنها می‌پردازیم.

فرمول محاسبه آمپر DC به کیلووات

توان P بر حسب کیلووات برابر با جریان I بر حسب آمپراست، ضربدر ولتاژ V بر حسب ولت تقسیم بر 1000:

P(kW) = I(A) × V(V) / 1000

بنابراین کیلووات برابر است با آمپر بر ولت تقسیم بر 1000:

کیلووات = آمپر × ولت / 1000 و یا  kW = A × V / 1000

فرمول محاسبه آمپر تک فاز به کیلووات AC

توان واقعی P در کیلووات برابر است با ضریب توان PF ضربدر جریان فاز I بر حسب آمپر، ضربدر ولتاژ RMS V بر حسب ولت تقسیم بر 1000

 P(kW) = PF × I(A) × V(V) / 1000

بنابراین کیلووات برابر است با ضریب توان ضربدر آمپر بر ولت تقسیم بر 1000:

کیلووات = PF × آمپر × ولت / 1000

فرمول محاسبه آمپر سه فاز به کیلووات AC

توان واقعی P در کیلووات برابر است با جذر 3 برابر ضریب توان PF ضربدر جریان فاز I در آمپر، برابر ولتاژ RMS خط به خط VL-L بر حسب ولت تقسیم بر 1000:

P(kW) = √3 × PF × I(A) × VL-L(V) / 1000

بنابراین کیلووات برابر است با جذر 3 برابر ضریب توان PF ضربدر آمپر بر ولت تقسیم بر 1000:

کیلووات = √3 × PF ×  آمپر × ولت / 1000 و یا  kW = √3 × PF × A × V / 1000

نحوه تبدیل آمپر به کیلووات به روش دیگر

برای تبدیل آمپر به کیلووات، می‌توانید از فرمول قدرت قانون وات استفاده کنید که بیان می‌کند I = P ÷ V، جایی که P توان بر حسب وات، I جریان بر حسب آمپر و V ولتاژ بر حسب ولت است.

فرمول آمپر به کیلووات برگرفته از فرمول توان به صورت زیر است:

 P(kW) = I(A) × V(V)/1000

بنابراین، توان P بر حسب کیلووات برابر است با جریان I بر حسب آمپر ضرب در ولتاژ V بر حسب ولت، تقسیم بر 1000.

تبدیل آمپر مدار AC تک فاز به کیلووات

تبدیل آمپر به کیلووات برای مدارهای جریان متناوب تک فاز (AC) با استفاده از جریان، ولتاژ RMS و ضریب توان (PF) را می‌توان با فرمول کمی متفاوت انجام داد.

 P(kW) = I(A) × V(V) × PF/1000

توان الکتریکی متناوب از یک بخش واقعی که بر حسب وات (W) بیان می‌شود و یک بخش راکتیو که بر حسب ولت آمپر (VA) بیان می‌شود، تشکیل شده است. قدرت واقعی و راکتیو با هم توان ظاهری نامیده می‌شود و PF نسبت توان واقعی به توان ظاهری را نشان می‌دهد.

 PF یک ویژگی است که توسط فرکانس AC و مقدار عناصر القایی یا خازنی در مدار تعیین می‌شود. بنابراین توان واقعی P در کیلووات برابر است با جریان I در آمپر ضرب در ولتاژ V در ولت ضرب در ضریب توان PF، تقسیم بر 1000.

تبدیل آمپر مدار AC سه فاز به کیلووات

استفاده از ولتاژ خط به خط

فرمول تبدیل آمپر به کیلووات برای مدارهای متناوب سه فاز که جریان، ولتاژ RMS خط به خط و ضریب توان مشخص است.

 P(kW) = I(A) × VL-L(V) × PF × √3/1000

بنابراین، توان P در کیلووات برابر است با جریان I در آمپر ضرب در ولتاژ V در ولت ضرب در ضریب توان PF ضرب در ریشه دوم 3 تقسیم بر 1000.

این معادله زمانی که یک جفت سیم را در سیستم سه فاز در نظر می‌گیریم صحیح است، اما هنگام در نظر گرفتن هر سه جفت سیم در سیستم سه فاز، باید آن را در سه ضرب کنید.

استفاده از خط به ولتاژ خنثی

فرمول تبدیل آمپر به کیلووات برای مدارهای متناوب سه فاز که در آن خط به ولتاژ RMS خنثی مشخص است به شرح زیر است:

 P(kW) = I(A) × VL-N(V) × PF × 3/1000

بنابراین، توان P بر حسب کیلووات برابر است با جریان I بر حسب آمپر ضرب در ولتاژ V در ولت ضرب در ضریب توان PF ضربدر 3، تقسیم بر 1000.

این فرمول برای برق ارائه شده توسط هر سه سیم در سیستم سه فاز صحیح است، اما اگر یک سیم را در سیستم سه فاز در نظر می‌گیرید، باید بر سه تقسیم کنید.

نحوه تبدیل آمپر به کیلووات از روش دیگر

همچنین می‌توان آمپر را به کیلووات با استفاده از مقاومت مدار با این فرمول و شیوه نیز تبدیل کرد:

 P(kW) = I(A)2 × R(Ω)/1000

بنابراین، توان P بر حسب کیلووات برابر است با جریان I بر حسب آمپر ضرب در مقاومت R بر حسب اهم، تقسیم بر 1000.

سخن پایانی

هنگام کار با محاسبات تبدیل‌ها، باید مطمئن شوید که مجموعه واحدها سازگار است تا به پاسخ‌های صحیح برسید. هنگامی که صحبت از میزان مصرف برق توسط برخی لوازم و وسایل روشنایی می‌شود، رایج‌ترین اصطلاحات مورد استفاده آمپر و وات هستند. تفاوت زیادی بین این دو وجود دارد، اگرچه وات می‌تواند معیاری جامع برای قدرت باشد؛ در حالی که آمپرها به سادگی مقدار جریانی هستند که کشیده می‌شوند. امیدواریم با نوشتن این مقاله توانسته باشیم توضیح مفصلی در رابطه با تبدیل کیلوولت به کیلووات به شما ارائه داده باشیم.