ایمنی و سلامت

گازهای اگزوز

گازهای اگزوز

ژنراتور برق و گازهای اگزوز

ژنراتور برق و گازهای اگزوز

  • اطمینان حاصل کنید که سیستم اگزوز از ورود دود و گازهای سمی به محل فیلترهای ورودی دیزل ژنراتور، مکان‌های مسقف و محل اجتماع افراد کاملاً جلوگیری نماید.
  • هرگز سیستم اگزوز دو یا چند موتور را به یکدیگر متصل نکنید.
  • هرگز اگزوز موتور را درون دودکش‌های آجری، سرامیکی یا سیمانی و... تخلیه نکنید. ارتعاشات اگزوز می‌توانند باعث آسیب شدید به این سازه‌ها شوند.
  • می‌بایست از برخورد تصادفی با منیفولد اگزوز جلوگیری شود. لوله‌های اگزوز و منبع اگزوز بایستی عایق بندی شوند. از دود اگزوز برای گرم کردن محیط استفاده نکنید.
  • مطمئن شوید که یک سیستم اگزوز به درستی ساپورت گذاری شده است.
  • نباید فشاری بر روی منیفولدهای اگزوز موتور اعمال شود و این موضوع در موتورهای توربو شارژر دار بسیار حائز اهمیت است.

گازهای اگزوز

دیدگاهتان را بنویسید