مقالات آموزشی دیزل ژنراتور

تعیین سایز اگزوز دیزل ژنراتور

اگزوز دیزل ژنراتور و تعیین سایز آن

تعیین سایز اگزوز دیزل ژنراتور

پیش از محاسبه بک پرشر اگزوز دیزل ژنراتور ، باید اطلاعات اگزوز موتورها از دیتاشیت‌های آن (حداکثر بک پرشر مجاز اگزوز، جریان، دما و غیره) استخراج شوند. برای اطلاع از مشخصات کامل اگزوز دیزل ژنراتور کلیک کنید.

چگونگی محاسبه سیستم اگزوز 

 • بک پرشر ایجاد شده توسط منبع اگزوز را محاسبه کنید، برای اطلاعات دقیق‌تر می‌توانید با تولید کننده منبع اگزوز تماس بگیرید.
  1. با استفاده از جدول ۵/۱ سطح مقطع عرضی ورودی منبع اگزوز را بیابید.
   ۸ اینچ سطح مقطع عرضی منبع اگزوز = (ft 2) 0.3491
  2. دبی [1] جریان اگزوز را در دیتاشیت موتور بیابید.
   دبی جریان اگزوز تعیین سایز اگزوز دیزل ژنراتور در نظر گرفته شده است.
  3. سرعت گاز اگزوز را به شرح ذیل محاسبه کنید.
  4. با استفاده از جدول ۵/۳ بک پرشر ایجاد شده توسط این جریان در منبع اگزوز مورد استفاده را تعیین کنید.

هشدارهشدار!

 • اگر موتور دیزل ژنراتور ۲ خروجی اگزوز دارد، میزان دبی جریان اگزوز باید تقسیم بر دو شود، بنابراین اگر دبی جریان اگزوز در دیتاشیت ۹۲۱۰ ذکر شده باشد، تقسیم بر ۲ مساوی می‌شود با تعیین سایز اگزوز دیزل ژنراتور

تعیین سایز اگزوز دیزل ژنراتور

شکل ۵/۲ نمونه سیستم اگزوز برای محاسبه

در این مثال بک پرشر ایجاد شده توسط منبع اگزوز مقدار زیر بدست آمده است.

تعیین سایز اگزوز دیزل ژنراتور

 • طول معادل تمام فیتینگ‌ها و اتصالات انعطاف پذیر را با استفاده از جدول ۵/۲ پیدا کنید.
  1. تعیین سایز اگزوز دیزل ژنراتور
  2. تعیین سایز اگزوز دیزل ژنراتور (از آنجاییکه لوله کوچکتر از ۱۸ اینچ است)
 • بک پرشر را بر حسب، دبی اگزوز داده شده بر طول واحد لوله برای تمامی لوله‌ها بکار رفته در این سیستم اگزوز کشی، پیدا کنید.
  1. میزان بک پرشر برای لوله ۸ اینچی  تعیین سایز اگزوز دیزل ژنراتور
 • بک پرشر کلی برای تمام المنت‌ها را به ترتیب زیر اضافه کنید.
  1. لوله انعطاف پذیر  تعیین سایز اگزوز دیزل ژنراتور
  2. زانوی استاندارد  تعیین سایز اگزوز دیزل ژنراتور
  3. بک پرشر لوله مستقیم  تعیین سایز اگزوز دیزل ژنراتور
  4. طول کلی لوله مستقیم  تعیین سایز اگزوز دیزل ژنراتور
  5. منبع اگزوز = ۱۲.۸ in H۲O  تعیین سایز اگزوز دیزل ژنراتور
  6. بک پرشر کلی = تعیین سایز اگزوز دیزل ژنراتور

اگر این میزان از بک پرشر مجاز موتور دیزل ژنراتور، که در دیتاشیت نوشته شده است کوچکتر باشد، سیستم اگزوز به درستی طراحی شده است.

DIAMETER OF MUFFLER
INLET (INCHES)
AREA OF MUFFLER
INLET (FT2)
 DIAMETER OF MUFFLER
INLET (INCHES)
AREA OF MUFFLER
INLET (FT2)
20.0218 80.3491
2.50.0341 100.5454
30.0491 120.7854
3.50.0668 141.069
40.0873 161.396
50.1363 181.767
60.1963   

جدول ۵/۱ - مساحت مقطع عرضی ورودی منابع اگزوز

Type of FittingNominal inch (millimeter) Pipe Size
2
(50)
2.5
(65)
3
(80)
3.5
(90)
4
(100)
5
(125)
6
(150)
8
(200)
10
(250)
12
(300)
14
(350)
16
(400)
18
(450)
90° Standard Elbow5.2
(1.6)
6.2
(1.9)
7.7
(2.3)
9.6
(2.9)
10
(3.0)
13
(4.0)
15
(4.6)
21
(6.4)
26
(7.9)
32
(9.8)
37
(11.3)
42
(12.8)
47
(14.3)
90° Medium Radius Elbow4.6
(1.4)
5.4
(1.6)
6.8
(2.1)
8
(2.4)
9
(2.7)
11
(3.4)
13
(4.0)
18
(5.5)
22
(6.7)
26
(7.9)
32
(9.8)
35
(10.7)
40
(12.2)
90° Long Radius Elbow3.5
(1.1)
4.2
(1.3)
5.2
(1.6)
6
(1.8)
6.8
(2.1)
8.5
(2.6)
10
(3.0)
14
(4.3)
17
(5.2)
20
(6.1)
24
(7.3)
26
(7.9)
31
(9.4)
45° Elbow2.4
(0.7)
2.9
(0.9)
3.6
(1.1)
4.2
(1.3)
4.7
(1.4)
5.9
(1.8)
7.1
(2.2)
6
(1.8)
8
(2.4)
9
(2.7)
17
(5.2)
19
(5.8)
22
(6.7)
TEE. Side Inlet or Outlet10
(3.0)
12
(3.7)
16
(4.9)
18
(5.5)
20
(6.1)
25
(7.6)
31
(9.4)
44
(13)
56
(17)
67
(20)
78
(23.8)
89
(27.1)
110
(33.5)
18 Inch Flexible Tube3
(0.9)
3
(0.9)
3
(0.9)
3
(0.9)
3
(0.9)
3
(0.9)
3
(0.9)
3
(0.9)
3
(0.9)
3
(0.9)
3
(0.9)
3
(0.9)
3
(0.9)
24 Inch Flexible Tube4
(1.2)
4
(1.2)
4
(1.2)
4
(1.2)
4
(1.2)
4
(1.2)
4
(1.2)
4
(1.2)
4
(1.2)
4
(1.2)
4
(1.2)
4
(1.2)
4
(1.2)

جدول ۵/۲ - طول معادل اتصالات لوله بر حسب فوت (متر)

 

دیدگاهتان را بنویسید