مقالات آموزشی دیزل ژنراتور

انواع محرک های ژنراتور

انواع محرک های ژنراتور

انواع محرک های ژنراتور

به منظور القاء ولتاژ و تولید الکتریسیته [1] در ژنراتور ها لازم است محور ژنراتور با سرعت ثابتی دوران کند که این نیروی دورانی با چندین روش می‌تواند تأمین شود.

توربین‌های آبی در سدها - انواع محرک های ژنراتور

توربین‌های آبی در سدها

  •  توربین های بخار
  • توربین های گاز

توربین‌های بخار و گاز در نیروگاه‌ها - انواع محرک های ژنراتور

توربین‌های بخار و گاز در نیروگاه‌ها

  • موتورهای احتراق داخلی دیزلی
  • موتورهای احتراق داخلی بنزینی

موتورهای احتراق داخلی دیزلی و بنزینی - انواع محرک های ژنراتور

موتورهای احتراق داخلی دیزلی و بنزینی در توان‌ها و بارهای کوچک و متوسط

اما این نکته حائز اهمیت است که قدرت این محرک‌ها باید بتواند در بار نامی ژنراتور نیروی لازم برای تولید الکتریسته در ژنراتور را تولید نماید.


[1]

از ویکی پدیا

الکتریسیته

الکتریسیته یا برق یا نیروی الکتریکی (به انگلیسی: Electricity)، مجموعه‌ای از پدیده‌های طبیعی است که به حضور و جریان بار الکتریکی وابسته است. طبق توصیف معادلات ماکسول الکتریسیته با مغناطیس در ارتباط است و هر دو بخشی از پدیده الکترومغناطیس هستند. الکتریسیته آثار متنوع زیادی چون آذرخش، الکتریسیته ساکن، گرمایش الکتریکی و تخلیه بار الکتریکی و ... دارد.

وجود بار الکتریکی، که می‌تواند مثبت یا منفی باشد، میدان الکتریکی تولید می‌کند. حرکت بار الکتریکی که جریان الکتریکی نام دارد میدانی مغناطیسی تولید می‌کند.

زمانی که بار در مکانی با میدان مغناطیسی غیر صفر قرار می‌گیرد، نیرویی بر آن اثر خواهد گذاشت. اندازهٔ این نیرو با قانون کولن اندازه‌گیری می‌شود. اگر بار به حرکت در بیاید میدان مغناطیسی بر روی بار کار انجام می‌دهد. در این حالت می‌توان گفت پتانسیل الکتریکی در نقطه‌ای مشخص در فضا وجود دارد که با کاری که توسط عامل خارجی انجام داده شده تا یک واحد بار را از نقطه اول به نقطه ثانویه حمل کند برابر است و با ولت اندازه‌گیری می‌شود.

برق قلب فناوری‌های مدرن است و به این منظورها استفاده می‌شود:

توان الکتریکی: استفاده از جریان الکتریکی برای تأمین انرژی وسایل برقی را گویند.
الکترونیک: در حالی که با مدارهای الکتریکی در ارتباط است، شامل اجزای فعال الکتریکی از جمله لامپ‌های خلأ، ترانزیستورها، دیودها و مدارهای مجتمع می‌باشد.

انواع محرک های ژنراتور