اتصالات الکتریکی

دیزل ژنراتور و حفاظت

دیزل ژنراتور و حفاظت

دیزل ژنراتور و حفاظت

کابل‌هایی که دیزل ژنراتور را به تابلو توزیع وصل می‌کند بوسیله یک کلید قطع کن مدار (CB) محافظت می‌شوند تا در صورت اضافه بار یا اتصال کوتاه بطور خودکار مسیر جریان دستگاه را قطع کنند. (فقط مدل‌های دستی)

دیزل ژنراتور و حفاظت

دیدگاهتان را بنویسید