اتصالات الکتریکی

روش های نصب کابل

روش های نصب کابل

ژنراتور برق و روش های نصب کابل

ژنراتور برق و روش های نصب کابل

داکت محافظ

  • داکت‌ها باید به ارت متصل شوند.
  • باید پیش از آغاز نصب کابل، داکت کشی انجام شده باشد.
  • باید فضای خالی کافی وجود داشته باشد.
  • داکت‌ها باید در برابر خاک و آب حفاظت شوند.

روش های نصب کابل

دیدگاهتان را بنویسید