مقالات آموزشی دیزل ژنراتور

پدیده ناپایداری ژنراتور القایی

پدیده ناپایداری ژنراتور القایی

پدیده ناپایداری ژنراتور القایی

ژنراتور القایی

  1. برای اتصال ژنراتورهای القایی به شبکه سرعت ژنراتور تدریجاً افزایش داده می‌شود و پس از آنکه لغزش ژنراتور از مقدار معینی کمتر شد ژنراتور به شبکه متصل می‌گردد. جریان هجومی در لغزش‌های کوچک نیز وجود دارد حتی اگر ژنراتور در اتصال به شبکه کاملاً سنکرون شده باشد این جریان دو برابر جریان حالت روتور قفل شده است و خیلی زود از بین می‌رود (حداکثر بعد از ۱۰ سیکل)
  2. اتصال کوتاه سه فاز ناگهانی: وقتی اتصال کوتاه در ژنراتور القایی حین بهره برداری بروز کند جریان‌های تحریک سایر منابع از بین می‌روند به هر حال فلوی مغناطیسی هسته آهنی فوراً به نقطه صفر کاهش نمی‌یابد بنا بر این یک جریان اتصال کوتاه در مدت فوق‌العاده کوتاه جاری می‌گردد تا به نقطه صفر می‌رسد.
  3. اتصال کوتاه تک فاز: وقتی اتصال کوتاه بین دو نقطه رخ می‌دهد حداکثر جریان اتصال کوتاه 3√ برابر جریان روتور قفل شده خواهد بود.
  4. پدیده خود تحریکی: خود تحریکی هنگامی بروز می‌کند که ژنراتور و کندانسورها با هم از سیستم قطع شوند در نتیجه عایق ژنراتور یا کندانسورها با افزایش ولتاژ آسیب می‌بیند. خود تحریکی در حالتی بوجود می‌آید که ژنراتور توسط پیش فازی که کندانسور (خازن) تحویل می‌دهد تحریک شود مقدار این ولتاژ با استفاده از منحنی اشباع بی باری ژنراتور و مشخصه‌های ولتاژ-جریان کندانسور تعیین می‌شود.

منحنی بی باری اشباع ژنراتور در شکل بعد جریان تحریک مورد نیاز جهت ایجاد ولتاژ را نشان می‌دهد منحنی مشخصات ولتاژ–جریان کندانسور جریان تحریک تأمین شده توسط یک ولتاژ معین را نشان می‌دهد.

 

پدیده ناپایداری ژنراتور القایی

برای خرید و استعلام قیمت دیزل ژنراتور اورجینال از نمایندگی بهترین برندها در ایران کلیک کنید.

در ناحیه ولتاژهای زیر نقطه Ve ولتاژ در مقایسه با جریان تحریک مورد نیاز بیشتر است. در ناحیه ولتاژهای بالای نقطه Ve ولتاژ ژنراتور القایی بدلیل رابطه معکوس کاهش می‌یابد. اگر ظرفیت کندانسور کم باشد شیب خط مشخصه ولتاژ–جریان افزایش خواهد یافت eV به تدریج پایین می‌افتد. وقتی از نقطه‌ای مشخص پایین بیاید با منحنی اشباح در حالت بی باری ژنراتور تقاطع نکرده و پدیده خود تحریکی بوجود نمی‌آورد افزایش سرعت در ژنراتور القایی نیاز به توجه ویژه‌ای دارد. با افزایش سرعت منحنی اشباح در حالت بی باری و ولتاژ کندانسور و وقتی مشخصه‌های جریان–ولتاژ به سمت منحنی‌های شکل زیر با خطوط نقطه چین نشان داده شده‌اند انتقال می یابند تحت این شرایط ولتاژهای خود تحریکی قوی ممکن است.

نمودار ولتاژ-جریان -- پدیده ناپایداری ژنراتور القایی

شکل۴-۲: نمودار ولتاژ-جریان

در ژنراتور القایی قطع بار به معنی قطع جریان تحریک در چند دوره است. این پدیده از بروز صدمات به عایق در اثر ولتاژ اضافی جلوگیری می‌کند بعلاوه هیچ افزایشی در فرکانس با نوجه به کاهش سطح ولتاژ بوجود نخواهد آمد.