مقالات آموزشی دیزل ژنراتور

تنظیم ولتاژ

تنظیم ولتاژ دیزل ژنراتور

تنظیم ولتاژ دیزل ژنراتور

وقتی در ضریب قدرت معینی بار برداشته شود ولی سرعت و جریان میدان ثابت باشند مقدار تغییر در ولتاژ خروجی که بصورت درصد با پریونیت [1] از ولتاژ نامی بیان می‌گردد تنظیم ولتاژ دیزل ژنراتور نامیده می‌شود.

تنظیم ولتاژ دیزل ژنراتور

در اینجا Ef همان ولتاژ تحریک بی باری است Vt ولتاژ خروجی در بار کامل و در همان سرعت و تحریک میدان است برای باری که تأخیر فاز دارد (پس فاز) Ef همیشه افزایش می‌یابد.

تنظیم ولتاژ دیزل ژنراتور

شکل۱۵-۳: نمودار تنظیـم ولتـاژ

و برای باری که تقدم فاز دارد Ef پیش فاز است. Ef ممکن است کاهش یابد و تنظیـم ولتـاژ ممکن مثبت و یا منفی باشد.

با اینکه استفاده از تنطیم کننده‌های خودکار در دیزل ژنراتور ها یا ماشین‌های سنکرون بسیار با اهمیت است اما هنوز هم دانستن مقدار بار از اهمیت خاصی برخوردار است، به دلایل زیر:

  • هنگام برداشتن بار مقدار افزایش ولتاژ باید معلوم باشد. زیرا عایق سیم پیچ‌ها باید بتواند این اضافه ولتاژ را تحمل کند.
  • وضعیت نهایی اتصال کوتاه و وضعیت پایداری تحت تنظیم ولتاژ ژنراتور می‌باشد.
  • عملکرد موازی یک ژنراتور با دیگر ژنراتورها بطور چشم گیری تحت تنظیـم ولتـاژ است.

در ماشین‌های کوچک تنظیـم ولتـاژ با بارگذاری واقعی بدست می‌آید ولی در ماشین‌های بزرگ (دیزل ژنراتور) با بارگذاری واقعی نمی‌توان تنظیـم ولتـاژ را انجام داد زیرا هزینه اتلاف توان خروجی بسیار زیاد است و همچنین توان ورودی بالا می‌باشد.


[1]

از ویکی پدیا

سیستم پریونیت

در مهندسی برق و به خصوص مهندسی برق-قدرت برای بیان مقادیر از سیستم پریونیت (انگلیسی: Per-unit system) استفاده می‌شود. پریونیت که به نام در-واحدی نیز شناخته می‌شود اینگونه است که به جای بیان اندازهٔ کمیت، اندازه را بر مقدار پایه تقسیم می‌کنند و عدد حاصل را که بدون واحد است به عنوان مقدار پریونیت استفاده می‌کنند.

اهداف

استفاده از این سیستم چندین مزیت دارد که می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • دستگاه‌های (دیزل ژنراتور های)‌ مشابه مقادیر پریونیت مشابهی دارند. یعنی با وجود اینکه ژنراتورها، موتورها و ... مقادیر توان و امپدانس متفاوتی دارند ولی این مقادیر در مقیاس پریونیت تقریباً یکسانند و به همین دلیل بررسی خطا تسهیل می‌شود.
  • تولیدکنندگان دیزل ژنراتور معمولاً امپدانس را بر حسب پریونیت بیان می‌کنند.
  • با نرمالیزه کردن  مقادیر  با  مقدار  مبنا محاسبات بسیار راحت تر می‌شود. چراکه معمولاً مقدار مبنا بزرگترین مقدار موجود در شبکه انتخاب می‌شود و لذا مقادیر پریونیت کوچکتر از یک خواهد بود.