مقالات آموزشی

آموزش دیزل ژنراتور – PLC – جلسه سوم

آموزش دیزل ژنراتور - PLC - جلسه سوم

آموزش دیزل ژنراتور - PLC - جلسه سوم

آموزش دیزل ژنراتور - پی‌ال‌سی : تجهیزات مطرح در یک سیستم خودکار

شکل زیر تجهیزات مطرح در یک سیستم خودکار را که با PLC کار می‌کنند را نشان می‌دهد. این تجهیزات شامل Plant, PG, HMI, PLC می‌باشد.

آموزش دیزل ژنراتور - PLC - جلسه سوم

 

آموزش دیزل ژنراتور – PLC – جلسه سوم

دیدگاهتان را بنویسید