مقالات آموزشی

آموزش دیزل ژنراتور – PLC – جلسه پانزدهم

آموزش دیزل ژنراتور - PLC - جلسه پانزدهم

آموزش دیزل ژنراتور - PLC - جلسه پانزدهم

آموزش دیزل ژنراتور - پی‌ال‌سی : انواع شروع مجدد برنامه و نحوه انجام آنها در CPU های مختلف با استفاده از کلید انتخاب حالت

 • Cold restart
  در این نوع شروع مجدد، پردازش برنامه کاربر از نقطه ابتدایی اولین دستور (OB1) شروع می‌شود و همه داده‌ها اعم از محتوای حافظه‌های نگهدارنده و غیر نگهدارنده پاک می‌شوند. برای انجام این نوع شروع مجدد لازم است مراحل زیر دنبال شوند:
  1. کلید به وضعیت STOP برده شده تا نشانگر STOP روشن شود.
  2. کلید را از وضعیت Stop به وضعیت MRES برده در این وضعیت نگه داشته تا نشانگر STOP دو مرتبه با فرکانس نیم هرتز خاموش و روشن شود و سپس روشن باقی بماند.
  3. در انتهای اجرای بند ۲ کلید به وضعیت RUN یا RUN-P برده تا شروع مجدد آغاز شود. از CPU های سری 300 تنها CPU318 قابلیت Cold Restart را دارد.
 • Warm restart
  در این نوع شروع مجدد نیز مانند Cold اجرای برنامه کاربر از ابتدا آغاز می‌شود با این تفاوت که این بار داده‌های حافظه‌های نگهدارنده و بلوک‌های داده حفظ می‌شوند (در S7-300 تنها بلوک‌های داده‌ای که خود نگهدار هستند حفظ می‌شوند.)
  هر بار که کلید Stop به حالت Run و RunP برده می‌شود عملاً Warm Restart انجام می‌شود.
 • Hot restart
  در این نوع شروع مجدد پردازش برنامه کاربر از نقطه‌ای که متوقف شده بود از سر گرفته می‌شود و هیچ حافظه‌ای پاک نمی‌شود.

توجه:

برای اجرای Warm restart و یا Hot restart باید مراحل زیر دنبال شوند:

 1. کلید به وضعیت STOP برده شده تا نشانگر STOP روشن شود.
 2. کلید از وضعیت Stop به وضعیت RUN یا RUN-P برده شده تا شروع مجدد آغاز شود. در این حالت از اینکه کدام نوع شروع مجدد (warm یا Hot) انجام شود بستگی به پارامتر تنظیم شده در CPU دارد CPU های سری S7-300 توانایی Hot Restart شدن را ندارد.

 

آموزش دیزل ژنراتور – PLC – جلسه پانزدهم

دیدگاهتان را بنویسید