ایمنی و سلامت دیزل ژنراتور

اطفاء حریق

اطفاء حریق

ژنراتور برق و اطفاء حریق

ژنراتور برق و اطفاء حریق

طراحی، انتخاب و نصب سیستم اطفاء حریق نیازمند ملاحظات زیر می‌باشد:

  • سیستم اطفاء حریق باید با الزامات و استانداردهای ملی مطابقت داشته باشد.
  • بطور معمول اتاق ژنراتور می‌بایست در برابر یک ساعت آتش سوزی کاملاً مقاوم باشد. سازه اتاق ژنراتور نیز می‌بایست توانایی تحمل آتش سوزی به مدت دو ساعت را داشته باشد.
  • اتاق ژنراتور برق نباید به عنوان انبار استفاده شود.
  • افراد متخصص می‌بایست تعداد، نوع و اندازه کپسول‌های آتش نشانی (قابل حمل و تایید شده) مورد نیاز اتاق ژنراتور را مشخص کنند.
  • وجود یک کلید امرجنسی استاپ بیرون از اتاق ژنراتور یا در فاصله دورتری از دیزل ژنراتور کار خاموش کردن ژنراتور برق را در صورت بروز آتش سوزی و سایر شرایط اورژانسی بسیار آسان می نماید.

کلیات

  • وقتی موتور در حال کار است، مخازن سوخت را پر نکنید مگر اینکه مخازن سوخت بیرون اتاق ژنراتور قرار گرفته باشد.
  • به هیچ وجه اجازه روشن کردن شعله، سیگار، جرقه، فندک یا هر منبع قابل اشتعال دیگری را در نزدیکی ژنراتور برق یا مخزن سوخت را ندهید.
  • خطوط سوخت رسان باید به حد کافی ایمن شده و عاری از نشت باشند. اتصال خطوط سوخت رسان به موتور باید بوسیله یک لوله انعطاف پذیر مناسب صورت پذیرد. در اتصال خطوط سوخت رسان از لوله‌های مسی استفاده نکنید زیرا اگر مس مدام در معرض ارتعاشات قرار گرفته یا بطور مداوم خم شود، ترد و شکننده می‌شود.
  • تمامی تجهیزات سوخت رسانی می‌بایست به یک کلید Positive Shut-off مجهز باشند.

آب و رطوبت داخل ژنراتور برق

آب و رطوبت داخل ژنراتور برق احتمال جرقه زدن و شوک الکتریکی را افزایش می‌دهد که می‌تواند باعث آسیب به تجهیزات و صدمه شدید به جان یا مرگ افراد شود. از دیزل ژنراتور که داخل و بیرون آن خشک نیست استفاده نکنید.

دیدگاهتان را بنویسید