اتصالات الکتریکی

انتخاب سایز کابل ها

انتخاب سایز کابل ها

ژنراتور برق و انتخاب سایز کابل ها

ژنراتور برق و انتخاب سایز کابل

کابل ها باید بر اساس ظرفیت جریان عبوری انتخاب شوند. ظرفیت جریان عبوری باید برابر یا بیشتر از آمپراژ ژنراتور برق در حالت بار کامل (full load) باشد. در هنگام انتخاب سایز کابل ها شرایط نصب نیز باید در نظر گرفته شود.

عواملی که بر ظرفیت جریان عبوری کابل تأثیر گذارند عبارتند از:

  • جنس کابل، (مس یا آلومینیوم)
  • نوع عایق کاری
  • نوع حفاظت کابل
  • دمای محیط نصب
  • روش نصب: فضای باز، داخل داکت یا در دسته کابل جریان

انتخاب سایز کابل ها