مسجد الرّضا

از این پس مسجد الرضا دیباجی تهران نیز به وسیله دیزل ژنراتور دوسان ۴۹۰ کاوآ ساخت شرکت آکسا ژنراتور و ارائه شده توسط شرکت تصاکو، هیچگاه خاموش نخواهد شد.

نام پروژه پروژه مسجد الرضا
مکان پروژه تهران - دیباجی
مدل دستگاه AD 490
برند دستگاه دوسان
تعداد یک دستگاه
سال خرید 1395