eteka chain store logo

فروشگاه زنجیره ای اتکا

از این پس فروشگاه زنجیره‌ای اتکا نیز به وسیله دیزل ژنراتور کامینز ۵۵۰ کاوآ ساخت شرکت آکسا ژنراتور و ارائه شده توسط شرکت تصاکو، هیچگاه خاموش نخواهد شد.

نام پروژهفروشگاه زنجیره ای اتکا
مکان پروژهتهران - شهرک شهید فکوری
مدل دستگاهAC 550
برند دستگاهکامینز
تعدادیک دستگاه
سال خرید1394