data center logo

دیتاسنتر

این دیتاسنتر نیز از این پس توسط هفت دستگاه دیزل ژنراتور کامینز ۳۰۰۰ کاوآ ساخت شرکت آکسا ژنراتور و ارائه شده توسط شرکت تصاکو ، هیچگاه خاموش نخواهد شد.

نام پروژهدیتاسنتر
مکان پروژه-
مدل دستگاهAC 3000
برند دستگاهکامینز
تعدادهفت دستگاه
سال خرید1396