رویدادهای شرکت

نمایشگاه برق تهران – نمایشگاه بین المللی – آبان 97

نمایشگاه برق تهران - نمایشگاه بین المللی - آبان 97

نمایشگاه برق تهران - نمایشگاه بین المللی - آبان 97

شرکت توسعه صنایع دیزلی مبنا‌ (تصاکو)

نمایندگی انحصاری کمپانی آکسا ژنراتور در ایران

شما را به بازدید از نمایشگاه بین‌المللی برق تهران دعوت می‌نماید

مکان: نمایشگاه بین‌المللی تهران
فضای باز جنب ورودی سالن میلاد

زمان: ۱۱ الی ۱۴ آبان ماه ۱۳۹۷

دیدگاهتان را بنویسید