شرکت داروسازی سینا دارو

از این پس شرکت سینا دارو نیز به وسیله دیزل ژنراتور کامینز ۲۲۵۰ کاوآ ساخت شرکت آکسا ژنراتور و ارائه شده توسط شرکت تصاکو ، هیچگاه خاموش نخواهد شد.

نام پروژهشرکت داروسازی سینا دارو
مکان پروژهتهران
مدل دستگاهAC 2250
برند دستگاهکامینز
تعداددو دستگاه
سال خرید1398