ویژگی ها و کاربردهای بار

راه اندازی موتور

راه اندازی موتور

راه اندازی موتور

به منظور محاسبه کمترین ظرفیت مورد نیاز در انتخاب دیزل ژنراتور می‌بایست ضریب استارت موتور و ضریب همزمانی نسبت به جریان نامی تعیین شود. تحت شرایط خاص و به منظور پیدا کردن راه حل بهینه، بهتر و ایمن‌تر است که عدم هماهنگی موتور و آلترناتور را نیز در نظر گرفت.

 

تعیین اندازه

شایان ذکر است که بزرگ بودن موتور الزاماً تأثیر بیشتری بر بار مصرفی نخواهد داشت. این تأثیر توسط روش استارت تعیین می‌شود.

روش‌های استارت متداول موتور عبارتند از:

  1. مستقیم (Direct online) 7xflc, 0.35 pf
  2. ستاره مثلث 2.5xflc, 0.4 pf
  3. اتو ترانس 4xflc (75% tap), 0.4 pf
  4. سافت استارتر 3xflc, 0.35 pf
  5. دور متغیر (Inverter drive) 25flc, 0.8 pf

flc = جریان بار کامل

به منظور اطمینان بیشتر موارد زیر باید مد نظر قرار گیرد:

  1. کیلووات مصرفی واقعی موتورها
  2. Kva تولیدی واقعی آلترناتور
  3. وقتی بارهای گوناگونی اعمال می‌شوند، می‌توان افت‌های فرکانس و ولتاژ را در محدوده ی قابل قبول نگه داشت.

توصیه می‌شود که با مشتری یا مشاور وی در خصوص تشریح منحنی بار و بخصوص مواردی که بدترین حالت بارگذاری (به عبارتی بدترین تأثیر استارت بار بر سایر بارهای متصل) اتفاق می‌افتد، در ارتباط باشید. محاسبات بر اساس بدترین حالت بارگذاری معمولاً اقتصادی نیست لذا بهتر است نوع بارگیری را تغییر دهید.

راه اندازی موتور

دیدگاهتان را بنویسید