لیست قیمت دیزل ژنراتور کامینز CUMMINS

500 تا 1000 کاوآ
نام محصولتوان استندبای (kva)توان استندبای (kw)مدل موتورقیمت (تومان)
دیزل ژنراتور کامینز  550 کاوآ مدل AC 550550440QSX15-G826760136
دیزل ژنراتور کامینز  700 کاوآ مدلAC 700 700560 VTA28-G5 26760136
دیزل ژنراتور کامینز  825  کاوآ مدل AC 825  825660 VTA28-G6 26760136
دیزل ژنراتور کامینز  880 کاوآ مدل AC 880880704QSK23-G326760136
1000 تا 2000 کاوآ
نام محصولتوان استندبای (kva)توان استندبای (kw)مدل موتورقیمت (تومان)
دیزل ژنراتور کامینز  1100 کاوآ مدل AC 1100 K1100880 KTA38-G14 26760136
دیزل ژنراتور کامینز  1100 کاوآ مدل AC 11001100880 QST30-G4 26760136
دیزل ژنراتور کامینز  1410 کاوآ مدل AC 141014101128 KTA50-G3 26760136
دیزل ژنراتور کامینز  1650 کاوآ مدل AC 165016501320KTA50-GS826760136
2000 تا 3000 کاوآ
نام محصولتوان استندبای (kva)توان استندبای (kw)مدل موتورقیمت (تومان)
دیزل ژنراتور کامینز  2250 کاوآ مدلAC 225022501800QSK60-G426760136
دیزل ژنراتور کامینز  2500 کاوآ مدلAC 250025002000 QSK60-G826760136
دیزل ژنراتور کامینز  2750 کاوآ مدلAC 27502750_QSK60-G22 26760136
دیزل ژنراتور کامینز  3000 کاوآ مدلAC 300030002400QSK78-G9 26760136
 

لیست قیمت دیزل ژنراتور پرکینز PERKINS

500 تا 1000 کاوآ
نام محصولتوان استندبای (kva)توان استندبای (kw)مدل موتورقیمت (تومان)
دیزل ژنراتور پرکینز  15 کاوآ مدلAP 15 14,5  11,6 403A-15G126760136
 دیزل ژنراتور پرکینز  22 کاوآ مدل AP 22 2217,6 404A-22G1 26760136
 دیزل ژنراتور پرکینز 33 کاوآ مدل AP 3333 26,4 1103A-33G  26760136
 دیزل ژنراتور پرکینز  50 کاوآ مدل AP 50 50401103A-33TG126760136
 دیزل ژنراتور پرکینز  72 کاوآ مدل AP 7272 57,6  1104A-44TG1 26760136
 دیزل ژنراتور پرکینز  88 کاوآ مدل AP 888870,41104A-44TG2 26760136
500 تا 1000 کاوآ
نام محصولتوان استندبای (kva)توان استندبای (kw)مدل موتورقیمت (تومان)
 دیزل ژنراتور پرکینز  110 کاوآ مدل AP 110 110881104C-44TAG226760136
 دیزل ژنراتور پرکینز  150 کاوآ مدل AP 1501501201106A-70TG1 26760136
 دیزل ژنراتور پرکینز  165 کاوآ مدل AP 1651651321106A-70TAG226760136
 دیزل ژنراتور پرکینز  200 کاوآ مدل AP 200 200160 1106A-70TAG326760136
500 تا 1000 کاوآ
نام محصولتوان استندبای (kva)توان استندبای (kw)مدل موتورقیمت (تومان)
 دیزل ژنراتور پرکینز  220 کاوآ مدلAP 2202201761106A-70TAG4 26760136
 دیزل ژنراتور پرکینز  250 کاوآ مدلAP 250 2502001206A-E70TTAG2 26760136
 دیزل ژنراتور پرکینز  275 کاوآ مدلAP 275 2752201206A-E70TTAG3 26760136
 دیزل ژنراتور پرکینز  330 کاوآ مدلAP 3303302641506A-E-88TAG526760136
 دیزل ژنراتور پرکینز  385 کاوآ مدلAP 385 3853082206A-E-13TAG226760136
500 تا 1000 کاوآ
نام محصولتوان استندبای (kva)توان استندبای (kw)مدل موتورقیمت (تومان)
 دیزل ژنراتور پرکینز  400 کاوآ مدل AP 400 4003202206A-E-13TAG2 26760136
 دیزل ژنراتور پرکینز  440 کاوآ مدل AP 440  4403522206A-E-13TAG3 26760136
 دیزل ژنراتور پرکینز  450 کاوآ مدل AP 450450360 2206A-E13TAG326760136
 دیزل ژنراتور پرکینز  500 کاوآ مدل AP 500 500400 2506A-E15TAG1 26760136
 دیزل ژنراتور پرکینز  550 کاوآ مدل AP 550 5504402506A-E15TAG2 26760136
550 تا 900 کاوآ
نام محصولتوان استندبای (kva)توان استندبای (kw)مدل موتورقیمت (تومان)
 دیزل ژنراتور پرکینز  660 کاوآ مدل AP 6606605282806A-E18TAG1 26760136
 دیزل ژنراتور پرکینز  715 کاوآ مدل AP 7157155722806A-E18TAG2 26760136
 دیزل ژنراتور پرکینز  825 کاوآ مدل AP 825 8256604006-23TAG2A26760136
 دیزل ژنراتور پرکینز  850 کاوآ مدل AP 850 8506802806A-E18TTAG5 26760136
 دیزل ژنراتور پرکینز  880 کاوآ مدل AP 880 8807044006-23TAG3A26760136
900 تا 1400 کاوآ
نام محصولتوان استندبای (kva)توان استندبای (kw)مدل موتورقیمت (تومان)
 دیزل ژنراتور پرکینز  900 کاوآ مدل AP 9009007204006-23TAG3A26760136
 دیزل ژنراتور پرکینز  1000 کاوآ مدل AP 1000 10008004008TAG1A26760136
 دیزل ژنراتور پرکینز  1125 کاوآ مدل AP 1125 11259004008TAG2A26760136
 دیزل ژنراتور پرکینز  1250 کاوآ مدل AP 1250 125010004008-30TAG3 26760136
1400 تا 2000 کاوآ
نام محصولتوان استندبای (kva)توان استندبای (kw)مدل موتورقیمت (تومان)
 دیزل ژنراتور پرکینز  1400 کاوآ مدل AP 1400 140011204012-46TWG2A 26760136
 دیزل ژنراتور پرکینز  1650 کاوآ مدل AP 1650 165013204012-46TAG2A 26760136
 دیزل ژنراتور پرکینز  1875 کاوآ مدل AP 1875 187515004012-46TAG3A 26760136
2000 تا 2500 کاوآ
 دیزل ژنراتور پرکینز  2000 کاوآ مدل AP 2000 200016004016-61TRG1 26760136
 دیزل ژنراتور پرکینز  2250 کاوآ مدل AP 2250 22501800 4016-61TRG2 26760136
 دیزل ژنراتور پرکینز  2500 کاوآ مدل AP 2500 250020004016-61TRG3 26760136

لیست قیمت دیزل ژنراتورهای ولوو VOLVO

350 تا 500 کاوآ
نام محصولتوان استندبای (kva)توان استندبای (kw)مدل موتورقیمت (تومان)
دیزل ژنراتور ولوو پنتا 350 کاوا مدل AVP 350 350280TAD1341GE 26760136
دیزل ژنراتور ولوو پنتا 385 کاوا مدل AVP 385385308TAD1342GE26760136
دیزل ژنراتور ولوو پنتا 415 کاوا مدل AVP 415415332 TAD1343GE26760136
دیزل ژنراتور ولوو پنتا 450 کاوا مدل AVP 450450360
 TAD1344GE
26760136
دیزل ژنراتور ولوو پنتا 505 کاوا مدل AVP 505505404TAD1345GE26760136
550 تا 770 کاوآ
نام محصولتوان استندبای (kva)توان استندبای (kw)مدل موتورقیمت (تومان)
دیزل ژنراتور ولوو پنتا 550 کاوا مدل AVP 550550440 TAD-1641GE-B 26760136
دیزل ژنراتور ولوو پنتا 660 کاوا مدل AVP 660660528TAD-1642GE-B26760136
دیزل ژنراتور ولوو پنتا 720 کاوا مدل AVP 720720576TWD-1644GE26760136
دیزل ژنراتور ولوو پنتا 770 کاوا مدل AVP 770770616TWD-1645GE26760136

لیست قیمت دیزل ژنراتورهای دوسان DOOSAN

185 تا 410 کاوآ
نام محصولتوان استندبای (kva)توان استندبای (kw)مدل موتورقیمت (تومان)
دیزل ژنراتور دوسان 185 کاوا  مدل AD 185 185148P086TI-126760136
دیزل ژنراتور دوسان 220 کاوا  مدل AD 220 220176P086TI 26760136
دیزل ژنراتور دوسان 275 کاوا  مدل AD 275 275220P126TI26760136
دیزل ژنراتور دوسان 330 کاوا  مدل AD 330 330264P126TI-II26760136
دیزل ژنراتور دوسان 410 کاوا  مدل AD 410 410328DP126LB 26760136
410 تا 710 کاوآ
نام محصولتوان استندبای (kva)توان استندبای (kw)مدل موتورقیمت (تومان)
دیزل ژنراتور دوسان 490 کاوا  مدل AD 490 485388 P158LE26760136
دیزل ژنراتور دوسان 510 کاوا  مدل AD 510 510408DP158LC26760136
دیزل ژنراتور دوسان 580 کاوا  مدل AD 580 580464 DP158LD26760136
دیزل ژنراتور دوسان 630 کاوا  مدل AD 630 630504 DP180LA26760136
دیزل ژنراتور دوسان 710 کاوا  مدل AD 710 710568 DP180LB26760136
710 تا 1015 کاوآ
نام محصولتوان استندبای (kva)توان استندبای (kw)مدل موتورقیمت (تومان)
دیزل ژنراتور دوسان 750 کاوا  مدل AD 750740592DP222LB 26760136
دیزل ژنراتور دوسان 825 کاوا  مدل AD 825 825660 DP222LC26760136
دیزل ژنراتور دوسان 900 کاوا  مدل AD 900900720DP222CB 26760136
دیزل ژنراتور دوسان 1015 کاوا  مدل AD 1015 1015812 DP222CC26760136

لیست قیمت دیزل ژنراتورهای میتسوبیشی MITSUBISHI

1400 تا 2000 کاوآ
نام محصولتوان استندبای (kva)توان استندبای (kw)مدل موتورقیمت (تومان)
APD 1425 M دیزل ژنراتور میتسوبیشی 1425 کاوا مدل 14251140S12R-PTA 26760136
دیزل ژنراتور میتسوبیشی 1650 کاوا مدل APD 1650 M 16501320S12R-PTAA2 26760136
دیزل ژنراتور میتسوبیشی 1915 کاوا مدل APD 1915 M 19151532S16R-PTA26760136
2000 تا 2750 کاوآ
نام محصولتوان استندبای (kva)توان استندبای (kw)مدل موتورقیمت (تومان)
دیزل ژنراتور میتسوبیشی 2100 کاوا مدل APD 2100 M21001680S16R-PTA2 26760136
دیزل ژنراتور میتسوبیشی 2250 کاوا مدل APD 2250 M22501800S16R-PTAA226760136
دیزل ژنراتور میتسوبیشی 2500 کاوا مدل APD 2500 M 25002000S16R2-PTAW 26760136
دیزل ژنراتور میتسوبیشی 2750 کاوا مدل APD 2750 M 27502500S16R2-PTAW2-E26760136

لیست قیمت ژنراتور گازسوز کامینز CUMMINS

1200 تا 2000 کاوآ
نام محصولتوان استندبای (kva)توان استندبای (kw)مدل موتورقیمت (تومان)
 ژنراتور گازسوز کامینز  1200 کاوآ مدل ACG 12001200960QSK60G26760136
 ژنراتور گازسوز کامینز  1400 کاوآ مدل ACG 140014001120QSK60G26760136
 ژنراتور گازسوز کامینز  1540 کاوآ مدل ACG 123215401232QSK60G26760136
 ژنراتور گازسوز کامینز  2000 کاوآ مدل ACG 20002000704HSK7826760136

لیست قیمت ژنراتور گازسوز دوسان DOOSAN

200 تا 450 کاوآ
نام محصولتوان استندبای (kva)توان استندبای (kw)مدل موتورقیمت (تومان)
ژنراتور گازسوز دوسان 210 کاوا  مدل ADG 210 210168CE12TI26760136
ژنراتور گازسوز دوسان 275 کاوا  مدل ADG 275274219.2GV158TI 26760136
ژنراتور گازسوز دوسان 350 کاوا  مدل ADG 350350280GV180TI26760136
ژنراتور گازسوز دوسان 428 کاوا  مدل ADG 428415332GV222TI26760136

لیست قیمت ژنراتور گازسوز جی ام GM

80 تا 100 کاوآ
نام محصولتوان استندبای (kva)توان استندبای (kw)مدل موتورقیمت (تومان)
APG 80 ژنراتور گازسوز جی ام 80 کاوا مدل 8064PSI 8.8L26760136
APG 100 ژنراتور گازسوز جی ام 100 کاوا مدل 10080PSI 8.8L26760136

لیست قیمت ژنراتور های گازسوز لوول LOVOL

33 تا 45 کاوآ
نام محصولتوان استندبای (kva)توان استندبای (kw)مدل موتورقیمت (تومان)
ALG ژنراتور گازسوز لوول 33 کاوآ مدل 333326.41004NG26760136
ALG ژنراتور گازسوز لوول 45 کاوآ مدل 4545361006NG26760136

لیست قیمت دیزل ژنراتور های میتسوبیشی

1500 کاوآ
نام محصولتوان استندبای (kva)توان استندبای (kw)مدل موتورقیمت (تومان)
ژنراتور گازسوز میتسوبیشی 1500 کاوآ مدل AMG 150018001440GS16R2-PTK 26760136

لیست قیمت دیزل ژنراتورهای دیتاسنتر کامینز CUMMINS

500 تا 1000 کاوآ
نام محصولتوان استندبای (kva)توان استندبای (kw)مدل موتورقیمت (تومان)
دیزل ژنراتور دیتاسنتر کامینز 550 کاوآ مدل AC 550 DCC550440QSX15-G826760136
دیزل ژنراتور دیتاسنتر کامینز  700 کاوآ مدل AC 700 DCC700560 VTA28-G5 26760136
دیزل ژنراتور دیتاسنتر کامینز  880 کاوآ مدل AC 880 DCC880704QSK23-G326760136
1000 تا 2000 کاوآ
نام محصولتوان استندبای (kva)توان استندبای (kw)مدل موتورقیمت (تومان)
دیزل ژنراتور دیتاسنتر کامینز  1100 کاوآ مدل AC 1100 K DCC1100880 KTA38-G14 26760136
دیزل ژنراتور دیتاسنتر کامینز  1100 کاوآ مدل AC 1100 DCC1100880 QST30-G4 26760136
دیزل ژنراتور دیتاسنتر کامینز  1101 کاوآ مدل AC 1101 DCC1100880 QST30-G4 26760136
دیزل ژنراتور دیتاسنتر کامینز  1410 کاوآ مدل AC 1410 DCC14101128 KTA50-G3 26760136
دیزل ژنراتور دیتاسنتر کامینز 1411 کاوآ مدل AC 1411 DCC14101128 KTA50-G3 26760136
دیزل ژنراتور دیتاسنتر کامینز  1650 کاوآ مدل AC 1650 DCC16501320KTA50-GS826760136
2000 تا 3000 کاوآ
نام محصولتوان استندبای (kva)توان استندبای (kw)مدل موتورقیمت (تومان)
دیزل ژنراتور دیتاسنتر کامینز  1700 کاوآ مدل AC 1700 DCC17001360QSK50-G426760136
دیزل ژنراتور دیتاسنتر کامینز  1815 کاوآ مدل AC 1815 DCC18151452QSK50-G726760136
دیزل ژنراتور دیتاسنتر کامینز  2000 کاوآ مدل AC 2000 DCC20001600QSK60-G326760136
دیزل ژنراتور دیتاسنتر کامینز  2250 کاوآ مدل AC 2250 DCC22501800QSK60-G426760136
دیزل ژنراتور دیتاسنتر کامینز  2500 کاوآ مدل AC 2500 DCC25002000QSK60-G826760136
دیزل ژنراتور دیتاسنتر کامینز  2750 کاوآ مدل AC 2750 DCC27502200QSK60-G2226760136
دیزل ژنراتور دیتاسنتر کامینز  2900 کاوآ مدل AC 3000 DCC29002320QSK78-G926760136

لیست قیمت دیزل ژنراتورهای دیتاسنتر پرکینز PERKINS

1300 تا 2000 کاوآ
نام محصولتوان استندبای (kva)توان استندبای (kw)مدل موتورقیمت (تومان)
دیزل ژنراتور دیتاسنتر پرکینز 1380 کاوآ مدل AP 1380 DCC138011044012-46TWG2A26760136
دیزل ژنراتور دیتاسنتر پرکینز 1400 کاوآ مدل AP 1400 DCC140011204012-46TWG2A26760136
دیزل ژنراتور دیتاسنتر پرکینز 1650 کاوآ مدل AP 1650 DCC165013204012-46TAG2A26760136
دیزل ژنراتور دیتاسنتر پرکینز 1651 کاوآ مدل AP 1651 DCC165013204012-46TAG2A26760136
دیزل ژنراتور دیتاسنتر پرکینز 1875 کاوآ مدل AP 1875 DCC187515004012-46TAG3A26760136
دیزل ژنراتور دیتاسنتر پرکینز 1876 کاوآ مدل AP 1876 DCC187515004012-46TAG3A26760136
2000 تا 2500 کاوآ
نام محصولتوان استندبای (kva)توان استندبای (kw)مدل موتورقیمت (تومان)
دیزل ژنراتور دیتاسنتر پرکینز 2000 کاوآ مدل AP 2000 DCC200016004016-61TRG126760136
دیزل ژنراتور دیتاسنتر پرکینز 2001 کاوآ مدل AP 2001 DCC200016004016-61TRG126760136
دیزل ژنراتور دیتاسنتر پرکینز 2250 کاوآ مدل AP 2250 DCC225018004016-61TRG226760136
دیزل ژنراتور دیتاسنتر پرکینز 2500 کاوآ مدل AP 2500 DCC250020004016-61TRG326760136
دیزل ژنراتور دیتاسنتر پرکینز 2501 کاوآ مدل AP 2501 DCC250020004016-61TRG326760136