مقالات آموزشی

آموزش دیزل ژنراتور – PLC – جلسه چهارم

آموزش دیزل ژنراتور - PLC - جلسه چهارم

آموزش دیزل ژنراتور - PLC - جلسه چهارم

آموزش دیزل ژنراتور - پی‌ال‌سی : سیستم خودکار (Plant)

منظور از Plant در یک سیستم خودکار ماشین یا مجموعه‌ای از ماشین‌های صنعتی هستند که برای اجرای هدف یا هدف‌های تعریف شده‌ای بطور خودکار عمل می‌کنند.

در هر Plant یک سیستم خودکار مجموعه‌ای از ابزارها به نام‌های حسگر و عملگر وجود دارند که با ارتباط این ابزارها با یک کنترل کننده مرکزی شرایطی فراهم می‌شود و در آن سیستم اجرای عملیات یک پروسه بطور خودکار امکان پذیر می‌شود.

حسگرها اطلاعات Plant را به کنترل کننده مرکزی منتقل و عملگرها فرامین را برای اجرای عمل مربوطه از آن دریافت می‌کنند. حسگرها و عملگرها توسط طراح ماشین انتخاب و در محل‌های مورد نظر نصب می‌شوند.

در اینجا کنترل کننده مرکزی یک PLC است.

آموزش دیزل ژنراتور – PLC – جلسه چهارم

دیدگاهتان را بنویسید