رویدادهای شرکت

مونولیت در تهران ظاهر شد

مونولیت در تهران ظاهر شد

مونولیت در تهران ظاهر شد

مونولیت اینبار در تهران ظاهر شد!!!!

نمایشگاه بین‌المللی تهران - سالن میلاد!!!!

سر و کله مونولیت اسرار آمیز بعد از چند کشور امروز در تهران پیدا شد، و همه را بهت زده کرد. بازدید کنندگان نمایشگاه بین‌المللی برق تهران امروز با بازگشایی نمایشگاه با این شیئ مرموز وسط نمایشگاه مواجه شدند!

هنوز کسی نمی‌داند این #مونولیت چگونه از تهران سر درآورده است!!!!!

دیدگاهتان را بنویسید