رویدادهای شرکت

روز مهندس بر شما مهندسان گرامی مبارک باد

روز مهندس بر شما مهندسان گرامی مبارک باد

روز مهندس بر شما مهندسان گرامی مبارک باد

دانشمندان رویای انجام کارها را دارند

اما این مهندسان هستند که رویاها را می‌سازند

روز مهندس بر تمامی مهندسان مبارک

شرکت توسعه صنایع دیزلی مبنا (تصاکو) نمایندگی انحصاری آکسا ژنراتور در ایران

دیدگاهتان را بنویسید