ایمنی و سلامت دیزل ژنراتور

مایع خنک کن و سوخت

مایع خنک کن و سوخت

ژنراتور برق و مایع خنک کن و سوخت

زمانیکه سیستم خنک کاری خالی است و یا زمانیکه ژنراتور برق در حال کار است نباید گرمکن راه اندازی شود در غیر اینصورت به گرمکن آسیب وارد خواهد شد. مایع خنک کن تحت فشار، نقطه جوش بالاتری نسبت به آب خواهد داشت.

  • درپوش فشاری رادیاتور، مبدل حرارتی یا مخزن انبساط را در حین کار موتور باز نکنید. به ژنراتور اجازه دهید خنک شود و فشار سیستم تخلیه شود.
  • هرگز از مخازن سوخت، لوله‌های سوخت رسان و فیتینگ‌های گالوانیزه یا مسی استفاده نکنید. میعان در مخازن و خطوط با سولفور موجود در سوخت ترکیب می‌شود تا اسید سولفوریک تولید کند. ساختار مولکولی مخازن یا خطوط گالوانیزه با اسید واکنش داده و سوخت را آلوده می‌کند.

مایع خنک کن و سوخت