پیشگیری ایمنی دیزل ژنراتور

مواد شیمیایی دیزل ژنراتور

دیزل ژنراتور و مواد شیمیایی

دیزل ژنراتور - مواد شیمیایی

مواد شیمیایی مانند سوخت‌ها، روغن‌ها، گریس‌ها و الکترولیت‌های باتری استفاده شده در این دیزل ژنراتور از انواع عمومی و متداول صنعتی می‌باشد. با این وجود می‌توانند در صورتی که بطور صحیح بکار گرفته نشوند برای کارکنان خطرناک باشند.

هشدارهشدار!

  • سوخت، روغن، مایع خنک کن، گریس یا الکترولیت [1] باتری را نخورده یا اجازه تماس پوستی ندهید. در صورت بلعیده شدن موارد فوق به سرعت به پزشک مراجعه کنید.
  • در صورت نوشیدن سوخت تلاش به استفراغ و برگرداندن نکنید. درصورت تماس سوخت با پوست آنرا با آب و صابون بشویید.
  • لباس‌هایی که آغشته به سوخت، روغن و گریس شده‌اند را نپوشید.
  • در حین سرویس باتری، از عینک ایمنی یا یک پیش‌بند و حفاظ صورت ضد اسید استفاده کنید. اگر الکترولیت بر پوست یا لباستان پاشیده شد، فوراً با مقدار زیادی آب آن را بشویید.

[1]

از ویکی پدیا

الکترولیت

اِلِکترولیت (به انگلیسی: Electrolyte) ماده حل شده یک محلول آبی که رسانایی الکتریکی آن بیش از آب خالص است، الکترولیت نامیده می‌شود. یک الکترولیت به‌طور کامل یا به‌طور جزئی در آب یونیده می‌شود. مواد حل شده کووالانسی که در محلول فقط به‌صورت مولکولی وجود دارند، رسانایی حلال را زیاد نمی‌کنند. این نوع مواد، غیرالکترولیت نامیده می‌شوند. در ضمن، الکترولیت‌ها به دو دسته تقسیم می‌شوند.

سوآنت آرنیوس در ۱۸۸۷ با توجه به این داده‌ها و نتیجه‌های حاصل از آزمایش‌های رسانایی الکتریکی، «نظریه شیمیایی الکترولیت‌ها» را ارائه کرد. صعود نقطه جوش محلول الکترولیت‌ها به‌طور نسبی، بالاتر از صعود نقطه جوش محلول ناالکترولیت‌ها در شرایط تساوی غلظت آن‌هاست برای نمونه در آهن گالوانیزه (آهن سفید) آب نقش الکترولیت را دارد.

الکترولیت‌های قوی

این الکترولیت‌ها در محلول آبی به‌صورت کاملاً یونی هستند. چند نمونه از الکترولیت‌های قوی، هستند: {NaCl , MgSO4، Na2SO4، K3{Fe(CN)6.

الکترولیت‌های ضعیف

ترکیب‌های کووالانسی قطبی‌اند که در محلول آبی، به‌طور ناقص تفکیک می‌شوند. رسانایی یک محلول 1M از یک الکترولیت ضعیف کم‌تر از رسانایی محلول 1m از یک الکترولیت قوی است. چند نمونه از الکترولیت‌های ضعیف، هستند: CH3COOH , NH3 و HgCl2.

مواد شیمیایی دیزل ژنراتور

دیدگاهتان را بنویسید