جابجایی و نصب ATS

ژنراتور برق و کانکتورهای قدرت تابلو برق

ژنراتور برق و کانکتورهای قدرت تابلو برق

ژنراتور برق و کانکتورهای قدرت تابلو برق (ATS)

ژنراتور برق و کانکتورهای قدرت

کلیدهای جریان می‌توانند از کنتاکتور ۳ یا ۴ پل یا کنتاکتورهای چنج اور (انتخابی) تشکیل شده باشند. کنتاکتورهای اینترلاک الکتریکی در تابلوهای ATS پایین‌تر از 1050A استفاده می‌شوند. استفاده از اینترلاک‌های مکانیکی اختیاری است. کلیدهای قطع کن موتور دار در ATS های بالای 1050A استفاده می‌شوند.

دیدگاهتان را بنویسید