جابجایی و نصب ATS

تابلو برق ژنراتور و استانداردهای آن

تابلو برق ژنراتور و استانداردهای آن

ژنراتور و استانداردهای تابلو برق

ژنراتور و استانداردها

استانداردهای اروپایی و بین‌المللی برای ATS عبارتند از:

  • IEC-947-4 ACI
  • IEC-158-1
  • VDE0106
  • BS4794

استانداردهای UL در آمریکای شمالی استفاده می‌شوند.

ژنراتور و استانداردهای تابلو برق

شکل ۹/۱ - روش نصب یک سیستم اضطراری رایج

دیدگاهتان را بنویسید