بارهای غیر عادی

بارهای غیر خطی

صرفاً استفاده از تریستورها و ترایاک‌ها در تجهیزات برق شهر عمومی دلیل اصلی ایجاد اختلال در شبکه‌های تأمین هستند. زمانی که منبع برق شما امپدانس پایینی نسبت به برق شهر دارد ممکن است جریان‌های باری غیر خطی تجهیزات برق شهر را فعال کنند، اما اگر در نصب، یک کانورتر استفاده شود، بارهای غیر خطی بیشتر شده و غیر قابل پیش بینی‌تر خواهند شد. جریان‌های هارمونیک ایجاد شده به نوع کانورتر استفاده شده وابسته است در حالیکه ولتاژ هارمونیک حاصل شده به شبکه برق شهر مرتبط خواهد بود.

به منظور جلوگیری از اختلال‌ هارمونیک می‌توان از روش‌های زیر استفاده کرد:

  • بانک فیلتر هارمونیک: طراحی این بانک‌ها نیازمند شناخت دیوتی سایکل بار و آگاهی از امپدانس‌ها می‌باشد تا از عملکرد آنها به عنوان سینک برای هارمونیک‌های تشکیل شده در جایی دیگر جلوگیری شود.
  • دسته بندی کانورتورها برای تشکیل یک واحد مجزا.
  • تغییر فاز با استفاده از مبدل‌های یکسو کننده مخصوص که مرحله بندی سیم پیچی ثانویه یا زاویه‌ای را که هارمونیک‌ها در آن تولید می‌شوند، تغییر می‌دهند.
  • کاهش امپدانس سیستم تغذیه با افزایش اندازه فریم آلترناتور یا با استفاده از دستگاه‌های طراحی شده خاص با راکتانس پایین.

 

لامپ‌های فلورسنت

لامپ‌های فلورسنت روشن، ولتاژ ترمینال موقتی بالایی تولید می‌کند. این لامپ‌ها به شکل بار خازنی خالص در می‌آیند و هیچگونه بار اکتیوی ندارند. اصلاح ضریب توان خازن‌های لامپ فلورسنت می‌تواند بر روی افزایش بارهای موقتی بالا بر روی دیودهای چرخان آلترناتورهای بدون جاروبک (brush less) تأثیر بگذارد.

  • پیشنهاد می‌گردد برای حل مشکل از موازی کردن مقاومت غیر سلفی استفاده گردد.

 

بالابرها و جرثقیل‌ها

زمان ترمز کردن بالابرها و جرثقیل‌ها، ممکن است انرژی مکانیکی به شکل انرژی الکتریکی به منبع تغذیه باز گردانده شود. این انرژی ممکن است توسط سایر تجهیزات در حال کار جذب شود و این توان اضافه باعث خواهد شد ژنراتور به شکل یک الکترو موتور باعث چرخاندن موتور دیزل در خلاف جهت گردد. سرعت ژنراتور افزایش خواهد یافت و گاورنر تأمین سوخت دستگاه را در حالت عادی کاهش می‌دهد. توان معکوس باید توسط افت‌های مکانیکی و افت‌های الکتریکی ژنراتورها کاملاً جذب شود. به هرحال ژنراتور قادر به جذب قدرت محدود دوباره تولید شده می‌باشد، بنا بر این اگر بار دوباره تولید شده به ژنراتور متصل باشد، مجموع بارهای مصرفی دیگر باید با توان دوباره تولید شده برابر باشد. همچنین ممکن است لازم باشد تا یک بار مقاومتی همچون لود بانک به صورت پیوسته به سیستم متصل گردد تا توان دوباره تولید شده را جذب کند.

 

بارهای خازنی

با افزایش بارهای خازنی، میزان تحریک ژنراتور افزایش می‌یابد، مگر اینکه بتوان جریان برق اصلی را بوسیله سیستم کنترل تحریک معکوس کرد. این کار بوسیله یک آلترناتور براش لس معمولی ممکن نیست. بارهای خازنی، موجب بوجود آمدن ولتاژ ترمینال زیادی می‌شود که این ولتاژ بوسیله اشباع مغناطیسی سیستم محدود می‌شود.

برند های برتر دیزل ژنراتور

Sidebar
شروع به تایپ کنید تا مقالات مورد نظر به نمایش درآیند